top of page

Vår lidenskap for scenekunst har, sammen med engasjement og kompetanse, ført til langsiktige og personlige samarbeid.

Som profesjonelle produsenter har vi også egne verdier vi arbeider ut fra.​

Samarbeid med kunstneren

Syv mil ønsker å bidra til å identifisere de idéene som kan få ut kunstnerens fulle potensiale, lage de beste opplevelsene for publikum og kommentere samfunnet. Vi har tro på at langvarige samarbeid mellom kunstner og produsent gir større forståelse, bedre dialog og dermed god scenekunst. Gjensidig tillit, respekt, god kommunikasjon og felles ambisjoner er viktig for oss. Vi er nysgjerrige på mennesker; deres handlinger, følelser og tanker - likheter og forskjeller.


 

Modig scenekunst

Scenekunstfeltet skal være et progressivt og utforskende felt som tør å utforske nye tematikker, og som hever sin stemme. Kunsten skal utfordre og provosere publikum og gi dem nye perspektiver. Vi tror på tverrestetiske samarbeid som kan utforske det ambiente scenerommet. Vi mener at kunst skal reflektere det samfunnet vi lever i og at scenekunstens oppgave er å sett ord på det vi mennesker ikke greier å formidle eller forstå på annen måte. 

 

I møte med publikum

Vi tror på møtet som oppstår mellom kunstneren, forestillingen og publikum. Når erfaringer og verdier utveksles, kan de løftes og diskuteres videre på et nytt nivå. Vi setter publikums behov og interesse høyt, og ser ofte etter en gjensidig interesse mellom scene og sal. Vi tror at publikum også kan nås mer på nye utradisjonelle arenaer, og ønsker å jobbe for at mennesker som i utgangspunktet ikke nødvendigvis ville oppsøkt scenekunsten, skal få mulighet til det.​

 

Engasjement

For å holde oss oppdatert deltar vi på nasjonale og internasjonale festivaler, fagforum, kulturpolitiske arenaer, webinarer og søker midler for å hjelpe kunstneren med markedsføring og promotering gjennom Syv mil. Vi tenker progressivt og tar selv initiativ til nye prosjekter. Blant annet er vi i gang med å etablere et nordisk nettverk for produsenter NOPNET i samarbeid med PAHN, Elisabeth Carmen Gmeiner (NO), Pragma Helsinki (FI), Danscentrum Sverige (SE) og Nanna Gunnars (IS). Målet er å styrke potensialet for bedre turnémuligheter og nordiske samarbeid. Vi har også initiert PRODUSENTPODDEN, en ny podcast der vi tar for oss nye visjoner, tanker og initiativ til å produsere og formidle scenekunst på nye måter.

bottom of page