Plan-B_SVM_A5PostersRGB.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB3.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB6.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB14.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB2.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB7.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB11.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB9.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB5.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB20.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB12.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB4.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB10.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB19.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB13.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB17.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB18.jpg
Den Kulturelle Skolesekken
Bergen

Syv mil har ansvaret for turnèkoordineringen av DKS Bergen sine utvalgte forestillinger

SVM_k_gjennomsiktig.png
Costume Agency
Kunsthøgskolen i Oslo/ KHIO

CRITICAL COSTUME 2020/ 2021 er en sammensetting av en konferanse, utstilling og workshops i 2020/2021.

SVM_k_gjennomsiktig.png
Participate in
your life

Fem kunstnergrupper fra Norge, Litauen, Ungarn, Sverie og Island har siden 2018 etablert det internasjonale nettverket Participate in your life med mål om å utforske interativitet og deltakelse i teater for barn og unge. 

Høsten 2021 arrangerer nettverket JOIN IN konferansen i Bergen, og sommeren 2022 produserer de en felles forestilling. Syv mil er hovedkoordinator for prosjektet.

SVM_k_gjennomsiktig.png
Tidligere samarbeid

Benkene til Kim, avduking på Vågsalmenningen 25.6.21.

Karen Foss Quiet Works

Grov Productions

SVM_k_gjennomsiktig.png