Plan-B_SVM_A5PostersRGB.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB3.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB6.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB14.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB2.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB7.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB11.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB9.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB5.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB8.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB12.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB4.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB10.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB15.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB13.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB17.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB18.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB19.jpg
Plan-B_SVM_A5PostersRGB20.jpg
Den Kulturelle Skolesekken
Bergen

Syv mil har ansvaret for turnèkoordineringen av DKS Bergen sine utvalgte forestillinger

SVM_k_gjennomsiktig.png
Costume Agency
Kunsthøgskolen i Oslo/ KHIO

CRITICAL COSTUME 2020/ 2021 er en sammensetting av en konferanse, utstilling og workshops i 2020/2021.

SVM_k_gjennomsiktig.png
Participate in
your life

Fem kunstnergrupper fra Norge, Litauen, Ungarn, Sverie og Island har siden 2018 etablert det internasjonale nettverket Participate in your life med mål om å utforske interativitet og deltakelse i teater for barn og unge. 

Høsten 2021 arrangerer nettverket JOIN IN konferansen i Bergen, og sommeren 2022 produserer de en felles forestilling. Syv mil er hovedkoordinator for prosjektet.

SVM_k_gjennomsiktig.png
Benkene til Kim

Avvduking av skulpturen "Benkene til Kim" på Vågsalmenningen 25. juni 2021.

I samarbeid med Pride vil prosjektet være synlig i byrommet i Bergen også i fremtiden. 

SVM_k_gjennomsiktig.png