top of page

 

SYV MIL ble født i Bergen i 2019. Vi består av kreative produsenter som brenner for profesjonell scenekunst. Samlet har vi bakgrunn fra teatervitenskap, litteraturvitenskap, digital kultur, produsentkunnskap, dramaturgi, dans, teater, musikk, tekstbehandling, psykologi, filosofi, antropologi, forretningsutvikling - og til og med fra helse og idrett.

 

Vi jobber i alle deler av produksjonsprosessen. Som kreative produsenter får vi ting til å skje og ser prosjektets potensiale. Posisjonert mellom den kreative og den praktiske prosessen, kan vi bidra til gjøre visjon til virkelighet innenfor gode rammer. Vi er ansvarlig for å tenke langsiktig, kartlegge finansielle muligheter, bidra til å sette sammen et godt team, kontakte samarbeidspartene og å holde oversikt over de store linjene i både forprosjekter, produksjoner, turnè og arrangement.

Vi har bred erfaring innenfor festivalprogrammering, logistikk, administrasjon og prosjektutvikling, koordinering av frivillige, økonomi, styrearbeid, ulike fagutvalg, DKS-arbeid, internasjonale prosjekter og konferanse/arrangement. Vi jobber primært innen samtidsdans og -teater, performance, musikk og figurteater.

Syv mil samarbeider med en rekke kunstnere og -kompanier som hver får en dedikert kreativ produsent som kontaktperson. Våre samarbeid hører hjemme i den ikke-kommersielle delen av kulturfeltet. Periodevis mottar vi midler fra det offentlige som gjør at vi kan imøtekomme scenekunstfeltet med subsidierte priser. I større prosjekter blir vi enige om et fast honorar som dekker inn avtalte arbeidsoppgaver mens for turnèarbeid, søknadsarbeid og generell administrasjon tar vi timepris.

Syv_Mil_RB_120521_0048-Edit_BW.jpg

camilla@syvmil.no
+47 936 44 301

Camilla Svingen

Daglig leder
Kreativ produsent

DSC02269_1_edited.jpg

hjordis@syvmil.no
+47 986 84 114

Hjørdis Steinsvik

Markedsansvarlig
Styreleder
Kreativ produsent

Syv_Mil_RB_120521_0072-Edit_BW.jpg

charlotte@syvmil.no

+47 957 28 778

Charlotte Faaberg-Johansen


Kreativ produsent

DSC02321_1_edited.jpg

ingrid@syvmil.no 
+ 47 476 60 760

Ingrid Saltvik Faanes

 


Kreativ produsent

Teaterviter

bottom of page