top of page

 

 

SYV MIL: PLAN - PRODUCE - PERFORM

SYV MIL holder kurs, workshops og tilbyr personlig rådgivning.

Vi deler gjerne av vår lange erfaring innen kulturproduksjon og alt det som hører til produsentens rolle.

Vi holder kurs på vårt kontor på USF i Bergen, eller reiser til deg eller din organisasjon. Vi kan også være et spennende supplement på din festival! Kontakt oss for å snakke om mulighetene. 

 

KURS SOM ER TIL TILGJENGELIGE I 2024/2025:

 

PLAN

Planleggingen av en produksjon er ofte undervurdert. Allerede her kan man legge premissene for mange år med enklere turnering, co produksjoner og et knirkefritt produksjonsarbeid. Som kreative produsenter ønsker vi å finne prosjektets beste potensial gjennom å gjøre visjonen til virkelighet innenfor realistiske rammer. Å tenke langsiktig fra starten av, kartlegge finansielle muligheter, bidra til å sette sammen et godt team, kontakte samarbeidspartene og å holde oversikt over de store linjene i både forprosjekter, produksjoner, turnè og arrangement har utslagsgivende verdi.

 • HVEM ER JEG? // SYNLIGHET AV KUNSTNERSKAPET

       Hva gjør et kunstnerskap unikt og hvordan vet man hva som er en god idé til et kunstprosjekt? For å få svar på dette kan det være nyttig å se
       sitt kunstnerskap fra en ny vinkel, men hvordan gjør man det? 

       I denne workshopen får du verktøy til å identifisere de idéene som får ut kunstnerens fulle potensial. Vi finner svar på spørsmålet «hva vil jeg
       fortelle med min kunst og hvordan finner jeg en tydelig stemme»? Med både innføring av metode og praktiske øvelser (ikke teatersport altså,
       men vi skal nok skrive på ark med fine farger)

               Workshopen passer for: Erfarne eller nyetablerte kunstnere som ønsker å tydeliggjøre sin kunstneriske profil. 

               Ta med deg: En gjenstand, musikkverk, bilde, materiale eller lignende som du blir inspirert av.  
               Tid: 2,5 time + lunsjtid

 

 • JA, DE PENGA // SØKNADSSKRIVING
  Hva er det som gjør en søknad veldig god? Lær å se ditt kunstneriske prosjekt i sammenheng med selve søknaden og budsjettet. Hvilke vedlegg må og bør være med? Hvordan lage et godt budsjett som gjenspeiler prosjektet? Og ikke minst, er prosjektet relevant og kommer dette godt nok frem?
          Kurset passer for: Erfarne eller nyetablerte
  kunstnere eller produsenter
          Ta med deg: Ta gjerne med en gammel søknad eller et nytt prosjekt du arbeider med. Ta med egen datamaskin.
          Tid: 2,5 time + lunsjtid

   

 • POTATO, POTATO // PRODUSENTENS ROLLE
  Hva skal egentlig en produsent gjøre og hvilken rolle har produsenten i et scenekunstnerisk prosjekt? Produsenten skal være sceneproduksjonens stødige anker, femarmede blekksprut og smilende smøremiddel. Produsenten må sjonglere mellom mange ulike oppgaver, fra å jobbe med søknader, sørge for godt samarbeid, markedsføring og økonomi. I noen institusjoner finner vi gjerne flere roller som inspisienten, økonomiansvarlig, markedsføringsansvarlig, dramaturg m.m - men i det frie kunstfeltet har vi ofte samlet begrepet om "produsenten". Vi arbeider i denne workshopen med å se på de ulike rollene opp mot arbeidet som skal gjøres og ser også på hvilke verktøy produsenten kan ta i bruk i sitt arbeid.
  Produsentens rolle kategoriserer vi innenfor forprosjekt, hovedprosjekt og turnéarbeid. Deretter kategoriserer vi det innenfor oppgavene promotering, kommunikasjon, administrasjon og ledelse og koordinering av menneskelige ressurser. 
          Kurset passer for: Erfarne eller nyetablerte kunstnere som fungerer som egen produsent, eller profesjonelle produsenter. 
          Ta med deg: Ta med egen datamaskin for notater - her blir det også mer praktisk arbeid
          Tid: 2,5 time + lunsj

   

 

PRODUCE

Syv mil har bred erfaring innenfor festivalprogrammering, avvikling, logistikk, administrasjon og prosjektutvikling, gode kontrakter, faglig kompetanse, koordinering av frivillige, økonomi, styrearbeid og ikke minst har vi ofte en stødig lederposisjon mellom den kreative og praktiske prosessen. Vi vet at store produksjoner også kan by på utfordringer, men som et naturlig ledd etter god planlegging kan arbeidet bli enklere. Syv mil har egne utviklede produksjonsplaner, budsjettmaler og markedsføringsplaner til workshopen. 

 • TRENGER DU VIRKELIG ALT DETTE? // BÆREKRAFTIG PRODUKSJON
  Er ikke kunst bærekraftig i seg selv? Og hvis ikke, hvor begynner jeg? Hva er vitsen? Hvorfor må jeg gjøre denne jobben? Hva er nok? Hvilke tiltak gjør en forskjell? I denne workshopen prøver vi å svare på noen av disse spørsmålene. Deltakerne får jobbe med en selvvalgt case der målet er å sette opp et rammeverk for å sikre bærekraftig ressursbruk i produksjon. Vi gir verktøy og råd og deltakerne går ut med konkrete løsninger for å jobbe klimavennlig med sitt prosjekt. Workshopen er relevant for et bredt kunstfelt. 
          Kurset passer for: Kunstnere og kulturarbeidere som ønsker å lære mer av bærekraftig produksjon/ SHIFTIT.
          Ta med deg: Egen datamaskin for notater
          Tid: 2,5 time + lunsj

   

 • HVOR ER ALLE SAMMEN? // PUBLIKUMSUTVIKLING
  Begrepet publikumsutvikling har skapt kontrovers i mange kretser og mange er redd for at et for stort fokus på publikum skal gå utover kunstnerisk kvalitet og fordypning. Likevel er scenekunst slik vi ser det, et møtested for et levende samarbeid med et publikum. Scenekunst skal ikke nødvendigvis måles i antall solgte billetter, men det er et stort publikumspotensiale i enhver produksjon. Å gjøre nyskapende scenekunst kjent for et større og bredere publikum er gunstig for det frie kunstfeltet så lenge publikumsutviklingen skjer i tett samarbeid med kunstneren. En stor del av publikummet oppsøker bare de kjente arenaene, men hvordan gjøre publikum tryggere og mer kjent med også den frie scenekunsten? Vi snakker om hvordan vi kan nå publikummere fra ulike grupper og segmenter og jobbe for å bygge opp et nettverk av faste publikummere.
          Kurset passer for: Erfarne eller nyetablerte kunstnere eller produsenter
          Ta med deg: Egen datamaskin for notater
          Tid: 2,5 time + lunsj

   

 • HEY, HO - LET'S GO // PRODUKSJONSPLANLEGGING
  Har du ansvaret for å lede en produksjon helt fra starten til rapporter er sendt inn? Hva er rammemøte, detaljplanlegging og hvordan ha gode produksjonsmøter? Når skal alt starte? Vi guider deg gjennom produksjonslinjene og går gjennom både maler for produksjonsplan og prøveplaner, kontrakter, logistikk, økonomi, PR og markedsføring og konflikthåntering. 
          Kurset passer for: Erfarne eller nyetablerte
  kunstnere eller produsenter
          Ta med deg: Egen datamaskin for notater
          Tid: 2,5 time + lunsj 

 

 

PERFORM

Syv mil vet at når forestillingen er klar og skal invitere sitt publikum, er det fortsatt mye arbeid. Markedsføring, PR, publikum og ikke minst hvor forestillingen skal turnere. Er internasjonal turnering egentlig mulig og hvorfor? For festivalmarkedet er ofte forestillinger ferskvare, og hvordan kan man allerede i planleggingsfasen legge gode premisser for å gi en produksjon et langvarig liv. Gode turneer avhenger av god planlegging, økonomi og kunnskap om fallgruver og gleder.
 

 • UT PÅ TUR (NÉ) // TURNÉPLANLEGGING
  Etter at premieren er over er det ønskelig å sende produksjonen på turné. Syv mil støtter at en produksjon bør ha lengre levetid enn kun premieren. Er produksjon turnévennlig? Og hvem skal jeg kontakte? Hvordan gjør jeg forestillingen min kjent for andre? Hvordan programmerer festivaler og arenaer? Hvordan planlegger jeg en turné? På denne workshopen ser vi på et totalbilde av en produksjon og hvordan man veldig tidlig kan starte å tenke på turné og arbeide med å legge turneer tidlig nok. Vi viser alle fallgruver i en slik planlegging, ser på turnékontrakter, Vi ser også på andre alternativer for turné om ikke den opprinnelige planen fungerer. 
          Kurset passer for:
  Erfarne eller nyetablerte kunstnere eller produsenter
          Ta med deg: Egen datamaskin for notater
          Tid: 2,5 time + lunsj

PERSONLIG RÅDGIVNING
Vi tilbyr rådgivning uavhengig av samarbeid. Sammen kan vi se på nye veier for ditt kunstnerskap eller prosjekt. Tema kan være strategi, økonomi, profil, nye samarbeid eller noen av de tematikkene vi tilbyr kurs og workshops innenfor. 

bottom of page