top of page
SHIFTIT_Logo_w.png

SHIFTIT LANSERES OG ER KLAR FOR BRUK 21. MARS 2023 kl 13:00!

Bli med fysisk på Det Vestnorske Teateret eller følg arrangementet via digital stream. Påmelding og mer info her.

 

Du vet den følelsen når du har jobbet mange måneder med en produksjon og så er det hele plutselig over? Du er klar for å kaste deg over nye prosjekter, men hva skal du gjøre med alle greiene? SHIFTIT er en digital plattform for å utveksle rekvisitter, scenografi, kostymer, materialer, teknisk utstyr og instrumenter - fra hele kulturfeltet. Ting som enten er brukt eller tar opp verdifull lagerplass.

 

Idéen er utviklet av SYV MIL AS.

 

Med tanke på klimakrisen vi står overfor håper vi at SHIFTIT skal være med på å utvikle bærekraftige strategier i scenekunstfeltet. Målet med SHIFTIT er å frigi verdifull lagerplass, gjenbruke scenekunstmaterialer, spare produksjonskostnader og muligens også gjøre turnélogistikken lettere.

Hvordan kan plattformen brukes?

Alle som oppretter profil har mulighet til å bytte, selge og kjøpe gjenstander gjennom SHIFTIT. Åndsverkloven er tatt i betraktning. Utveksling og betaling skjer ved at giver/selger og mottaker/kjøper kommuniserer direkte gjennom SHIFTITs chat-funksjon.

Tjenesten er gratis og på engelsk slik at den kan tas i bruk i hele Scandinavia.

Plattformen vil bli tilgjengelig for bruk våren 2023, men du kan allerede nå registrere deg for å få informasjon når den er klar.

www.shiftit.no

I det videre arbeidet vil SHIFTIT søke etter flere støttespillere og samarbeidspartnere for å opprettholde en god framdrift. SHIFTIT blir en helt ny plattform i kontinuerlig utvikling. SHIFTIT er derfor avhengig av tilbakemeldinger fra brukere i kulturfeltet. 

PROGRAM FOR SHIFIT
5. januar 2022 - digital innspillsmøte, bærekraftig plattform
17.juni 2022 - presentasjon av SHIFTIT under Heddadagene

19. oktober 2022 - lansering av SHIFTITs betaversjon på NOKUs kultur og bærekraftskonferanse. Vil du være med å teste - klikk her
16. november 2022 - KLIMASALONG med Bæredyktig scenekunst på Det Vestnorske Teateret i Bergen - påmelding her

21.mars 2023 - Lansering av SHIFTIT  på Det Vestnorske Teateret i Bergen og via digital stream - påmelding og mer info her

Våren 2023  - ZOOM WEBINAR SUPPORT "How to use SHIFTIT"

Våren 2023 -  ZOOM WEBINAR "Have you SHIFTED yet"?

Prosjektetgruppe: 
Tora de Zwart Rørholt, prosjektleder
Hjørdis Steinsvik, markedsføringsansvarlig
Camilla Svingen, initiativtaker

Silje Sandodden Kise, prosjektrådgiver
Plan-B Studio, Steve Price, design
Chris Grant, programmering


 

Prosjektet er så langt støttet av Kulturrådet, Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune.
 

 

bottom of page