top of page
SHIFTIT_Logo_w.png

SHIFTIT  -  et kompetansesenter for sirkulær kunstproduksjon

 

SHIFTIT jobber for å skape sirkulære infrastrukturer for kunstproduksjon, der målet er å gjøre det enkelt, billig og effektivt å gjenbruke ulike typer materialer.  Målet er å unngå at masse brukbart og verdifullt materiale ender på søppelfyllingen. 

 

SHIFTIT er et nasjonalt prosjekt med internasjonal potensiale som er eid og initiert av Syv mil AS. Vi har opprettet en digital gjenbruksplattform shiftit.no, hvor du kan legge ut til salgs eller til låns det du ikke trenger av materialer fra kunstprosjekter du er ferdig med. Du kan også finne brukt materiale til ditt neste prosjekt. 

 

Neste steg er å etablere et fysisk senter i Bergen der brukbare materialer til kulturfeltet samles inn og gjøres tilgjengelig for bruk i alle mulige former for kunstproduksjon og kunnskapsutvikling. Den digitale og fysiske tjenesten skal flettes sammenPå senteret vil du kunne hente og levere fra deg brukt materiale til alle typer kunst og kulturproduksjon. Utover dette vil vi tilby ulike tjenester innen rådgivning og kompetanse på sirkulær kunstproduksjon. Vi vil ha verksted, kompetansehevende tiltak slik som kursing, rådgiving og utredninger for et bredt felt. 

 

Sosial bærekraft

Vi har allerede startet et pilotprosjekt med arbeidstrening for ungdom sammen med Røde Kors, og jobber for å utvide arbeidstreningstilbudet vårt til studenter og voksne. Vi ser etter flere måter å samarbeide om arbeidstrening og integreringstiltak sammen med humanitære stiftelser og NAV. I tilknytning til det fysiske senteret vil vi tilby residens for kunstnere, der kunstnerne som blir tatt opp i programmet får tilgang på brukt materiale og produksjonslokaler. 

 

Hvem kan bruke SHIFTIT?

Det korte svaret på dette er alle. Alle kan bruke shiftit.no. Per nå er det gratis å bruke shiftit.no. Og det er enkelt! Brukertester har vist at det tar under to minutter å legge ut en ting fra telefonen din! 

 

SHIFTIT er en medlemsorganisasjon for profesjonelle kulturaktører i Norge med formål om å bistå feltet i det grønne skiftet. For å lykkes med grønn omstilling, må vi samarbeide. Derfor vil SHIFTIT legge til rette for samarbeid og samhandling gjennom prosjekter, utredninger, faglige forum, rådgivning og felles løsninger for et bredt kulturfelt.

Ønsker du å bli medlem, eller har du en bærekraftsak du trenger råd og hjelp til for å løse? Ta kontakt med oss for en uformell samtale! shiftit@syvmil.no

 

Vår ambisjon er at Bergensregionen og etterhvert hele Norge skal være blant de beste i Europa på sirkulær produksjon og formidling av kunst og kultur. Så fort vi har etablert en sentral i Bergen, vil vi opprette flere sentraler i de største byene i Norge for slik å lette turnéringslogistikken. Med flere sentraler i landet, kan du enkelt levere fra deg det du ikke trenger lenger etter siste forestilling eller arrangement, eller hente den tingen du trenger i den byen du skal til. Slik senkes utslippene og kostnadene på transport.

 

Hvorfor SHIFTIT? 

Kulturbransjen kaster altfor mye! Visste du at over 70% av nye scenekunstproduksjoner kastes årlig? 

Vi kaster ikke fordi vi vil det, men fordi det ikke finnes gode systemer som gjør det enkelt å gjenbruke eller resirkulere på forsvarlig vis. Vi er alle forpliktet til å til å gjøre alt vi kan for å nå målene i Paris avtalen og FNs bærekraftsmål. Vi vet at gjenbruk er en enkel og effektiv måte å holde utslipp nede. Ved å minske avfall, produksjon og kjøp av nytt materiale vil utslippene også senkes.

Så vår oppfordring er klar; 

Ikke lag boss - SHIFTIT!

SHIFTIT.NO ER LANSERT OG KLAR FOR BRUK

21.mars 2023 lanserte vi shiftit.no. Se videoopptak av arrangementet her.

Nå jobber vi med å åpne et fysisk senter for sirkulær kunstproduksjon, i Bergen.

​​

Prosjektetgruppe:
Tora de Zwart Rørholt, prosjektleder

Charlotte Faaberg-Johansen, prosjektmedarbeider
Hjørdis Steinsvik, produsent og markedsføringsansvarlig
Camilla Svingen, produsent og initiativtaker

Silje Sandodden Kise, prosjektrådgiver
Plan-B Studio, Steve Price, design
Chris Grant, programmering

Kontakt: shiftit@syvmil.no
 

Prosjektet er så langt støttet av Kulturdirektoratet, Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune.

Periskop har intervjuet prosjektleder Tora de Zwart Rørholt om SHIFTIT. Les saken her.

 
 

 

bottom of page