SHIFTIT_Logo_w.png

Du vet den følelsen når du har jobbet mange måneder med en produksjon og så er det hele plutselig over? Du er klar for å kaste deg over nye prosjekter, men hva skal du gjøre med alle greiene? SHIFTIT er en digital plattform for å utveksle rekvisitter, scenografi, kostymer, materialer, teknisk utstyr og instrumenter - ting som enten er brukt eller tar opp verdifull lagerplass.

 

Idéen er utviklet av SYV MIL AS.

 

Med tanke på klimakrisen vi står overfor håper vi at SHIFTIT skal være med på å utvikle bærekraftige strategier i scenekunstfeltet. Målet med SHIFTIT er å frigi verdifull lagerplass, gjenbruke scenekunstmaterialer, spare produksjonskostnader og muligens også gjøre turnélogistikken lettere.

Hvordan kan plattformen brukes?

Alle som oppretter profil har mulighet til å bytte, selge og kjøpe gjenstander gjennom SHIFTIT. Åndsverkloven er tatt i betraktning. Utveksling og betaling skjer ved at giver/selger og mottaker/kjøper kommuniserer direkte gjennom SHIFTITs chat-funksjon.

Tjenesten er gratis og på engelsk slik at den kan tas i bruk i hele Scandinavia.

Plattformen vil bli tilgjengelig for bruk høsten 2022, men du kan allerede nå registrere deg for å få informasjon når den er klar for bruk!

www.shiftit.no

I det videre arbeidet vil SHIFTIT søke etter flere støttespillere og samarbeidspartnere for å opprettholde en god framdrift. SHIFTIT blir en helt ny plattform i kontinuerlig utvikling. SHIFTIT er derfor avhengig av tilbakemeldinger fra brukere i kulturfeltet. 

PROGRAM FOR SHIFIT 2022
5. januar 2022, digital innspillsmøte, bærekraftig plattform
17.juni 2022, presentasjon av SHIFTIT under Heddadagene

Høsten 2022 lansering av SHIFTIT www.shifitit.no 
September 2022 TBA ZOOM WEBINAR SUPPORT "How to use SHIFTIT"
Oktober 2022 TBA SHIFTIT og Rethink Scenekunst fra Danmark arrangerer KLIMASALONG, Bergen

November 2022 TBA ZOOM WEBINAR "Have you not SHIFTED yet"?

Prosjektetgruppe: 
Camilla Svingen, prosjektleder
Hjørdis Steinsvik, markedsføringsansvarlig
Patricia Michlits, prosjektkoordinator
Silje Sandodden Kise, prosjektrådgiver
Plan-B Studio, Steve Price, design
Chris Grant, programmering


 

Prosjektet er så langt støttet av Kulturrådet, Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune.