SYV MIL er stiftet av produsentene Camilla Svingen og Hjørdis M. Steinsvik. Vi jobber med profesjonell scenekunst som skaper unike opplevelser.

 

Vi ser etter kunstnere som er visjonære, fanger muligheter og gjennom sin valgte kunstnerisk form deler sin innsikt på en måte som engasjerer publikum til å tenke og føle på nye måter. Vi ser etter ideer som har relevans og kan engasjere ift sosiale og politiske faktorer i tiden vi lever i.

 

Det er viktig for oss å lytte til kunstnerne og prøve å forstå hva de ønsker å uttrykke og formidle. Vi ønsker å bidra til å identifisere de idéene som kan få ut kunstnerens fulle potensiale, lage de beste opplevelsene for publikum og kommentere samfunnet. Våre samarbeidsformer er utarbeidet basert på erfaring og research og skal favne flere behov. Hvert prosjekt er unikt og tilpasninger gjøres kontinuerlig.

Camilla Svingen - kreativ produsent, eier og daglig leder 

Camilla har lang erfaring innen prosjektledelse, produsentarbeid, rådgivning, kulturpolitisk arbeid, scenekunstproduksjon, og som gründer og programansvarlig for Mini Midi Maxi - internasjonal teaterfestival. Hun var tidligere daglig leder hos Proscen - Produsentenhet for scenekunst, hvor hun utviklet nasjonale prosjekt som Grunnkurs for produsenten, PRO-Produsenten og Slipp. I tillegg til å arbeide i SYV MIL AS er hun økonomiansvarlig for Bergen Senter for Elektronisk Kunst, 25% stilling. Camilla har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor scenekunst for barn og unge, samtidsdans- og teater, figurteater, residenser og organisasjoner. Utdanning: Teatervitenskap (UIB), Produsentkunnskap for Scenekunst (NTNU), Digital kultur (UIB) og Litteratur (UIB). Foto: Jørn Lavoll.

Camilla Svingen - camilla@syvmil.no - +47 93 64 43 01

Hjørdis M. Steinsvik - kreativ produsent og eier

Hjørdis har flere års erfraing som scenekunstprodusent i det frie feltet i Bergen. Hun har de siste årene vært fast produsent for Bergen Borgerscene/Folkets festspillscene, Kompani13, Bodil Lunde Rørtveit og VFH-produksjoner, og har også samarbeidet med en rekke aktører på enkeltstående prosjekter og oppdrag (blant annet Sustain, Eva Pfitzenmaier, Jørn Lavoll og Proscen). Hjørdis har bakgrunn fra administrasjon og prosjektutviking i helse og idrett og arbeidet i flere år i Turn- og Idrettsforeningen Viking, der hun blant annet var med å bygge opp TIF Viking Fysioterapi. Utdanning: Bachelor fysioterapi (HiB), Cand.mag i psykologi/filosofi/antropologi (UiB), Produsentkunnskap for scenekunst (NTNU) og Bedriftsutvikling og forretningsforståelse for kulturnæringen (HiB).

Hjørdis M. Steinsvik - hjordis@syvmil.no - +47 98 68 41 14

Charlotte Faaberg-Johansen - kreativ produsent

Charlotte har bakgrunn som danser, dansepedagog og koreograf i Norge,
England og USA og har 10 års erfaring innen administrasjons- og
organisasjonsarbeid i forskjellige bransjer. I en årrekke har hun vært
engasjert som scenekunstner og koreograf i det frie feltet i Bergen og
de siste tre årene har hun brukt til å etablere seg som
scenekunstprodusent. Charlotte har vært med i Proscen sitt produsentprogram ProProdusenten og Bergen Kommunes mentorprogram for Kulturprodusenter. Hun har dansepedagogisk bakgrunn fra Norges Danseforbund og studerer Bachelorstudie i Teatervitenskap ved UiB fra høsten 2020.

Charlotte Faaberg-Johansen - charlotte@syvmil.no - +47 957 28 778

Bastian Danielsen - kreativ produsent

Bastian er kunsthistoriker med flere års erfaring innen kunst- og kulturformidling i ulike format rettet mot et stort spekter av målgrupper. Blant annet har han jobbet som som formidler ved Kode Bergen Kunstmuseum og fagkonsulent ved Bergen kommune. Med annen arbeidserfaring innen kulturhus, galleridrift samt spesialsamlinger ved universitetsbibliotek, har han tilegnet seg kompetanse innen administrasjon, informasjonsarbeid, artikkelskriving, tekstbearbeiding, oversettelsesarbeid, digitalisering, arkiv samt vertskapsrollen. Bastian er også frilans fagskribent. Han har vært tilknyttet Syv mil siden starten av 2020. Utdanning: Mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen.

 

Bastian Danielsen - bastian@syvmil.no - +47 988 34 369

Gunnbjørg Johannessen - kreativ produsent

Gunnbjørg jobbet flere år som selvstendig næringsdrivende i en vestlandsbygd på Bømlo. Der bygget hun kompetanse innenfor kundebehandling, markedsføring, koordinering og budsjett. Videre har hun vært engasjert som kundekonsulent og i vertskapsrollen på DNS. I tillegg har hun jobbet som manuskonsulent, og på ulike festivaler i Bergen - blant annet FiB, Frontlosje, Borealis og Bergen Dramatikkfestival. Høsten 2020 er hun med i Proscen sitt produsentprogram ProProdusenten. Utdanning: Teatervitenskap (UiB) og Litteraturvitenskap (UiB). Foto: Roy Bjørge

Gunnbjørg Johannessen - gunnbjorg@syvmil.no - +47 45 66 20 22

Anette Friedrich Johannessen - økonomi og administrasjonsmedarbeider

Anette Friedrich Johannessen - anette@syvmil.no 

SYV MIL as støttes av:

Syv mil AS - scenekunstprodusenter

USF Verftet, inngang E, rom 370

Georgernes Verft 12, 5011 Bergen

Organisasjonsnummer: 922 140 618

produsent@syvmil.no

  • Facebook - Hvit Circle
  • Hvit Instagram Ikon