SLIK SAMARBEIDER VI 

SYV MIL har variert og lang erfaring og et nettverk av profesjonelle aktører innenfor kulturfeltet. Vi er involverte, praktiske, kreative og har løsningsorientering som høyeste prioritet. Vi er gode sparringspartnere, effektive og realistiske. Vi gjør alltid et grundig arbeid og har en åpen, avslappet holdning. Vi møter på mange ulike utfordringer i vår arbeidshverdag som produsenter, men vår hovedkompetanse ligger her:
 

 • Generell administrasjon, planlegging, logistikk, digitale arbeidsverktøy

 • Økonomistyring, budsjett og regnskap

 • Tekstbearbeiding, korrekturlesning og generelt søknadsarbeid

 • Skriving på norsk og engelsk

 • Utvikle enkelt grafisk arbeid; plakater, annonser, flyers, video, bilder

 • Markedsføring, sosiale medier og billettsalg

 • Utarbeiding av nettsider og nyhetsbrev

 • Kulturpolitisk arbeid

 • Norske lover knyttet til scenekunst

 • Rådgivning og nettverksarbeid

 • Kontraktsforhandlinger

 • Holde hodet kaldt, finne kreative løsninger og se helhetlig på individuelle prosjekt

 

For 2019 har SYV MIL mottatt finansiell støtte fra Norsk Kulturråd og etableringsstøtte fra Bergen kommune og vi har derfor mulighet til å tilby et begrenset antall subsidierte timer i søknadsprosess for å hjelpe kunstnere å få realisert sine prosjekter, og i arbeid med videresalg for å gi nye produksjoner en mulighet for å leve videre.

 

Alle samarbeid blir evaluert sammen med kunstneren og vi utarbeider alltid en rapport etter avsluttet prosjekt.


 

FORPROSJEKT

I forprosjekt jobber vi oftest i to faser; forarbeid og gjennomføring.

 

Forarbeidet kan for SYV MIL bestå av møtevirksomhet med kunstneren og andre involverte, søknadsskriving, utarbeiding av prosjektbeskrivelse, budsjettering, bearbeiding av vedlegg og oppfølging av intensjonsavtaler/ co-produsenter.


Gjennomføringen starter når søkte forprosjektmidler innvilges. Produsentarbeidet består av å administrere forprosjektet der vi jobber med kontrakter, lokaler, logistikk og gjennomføring, rapport, prosjektregnskap og for å finne co-produsenter og videre samarbeidspartnere for hovedprosjektet.

HOVEDPROSJEKT

I hovedprosjekt jobber vi oftest i to faser; forarbeid og produksjon.

 

Forarbeidet kan for SYV MIL bestå av møtevirksomhet med kunstneren og andre involverte, søknadsskriving, utarbeiding av prosjektbeskrivelse, budsjettering, bearbeiding av vedlegg og oppfølging av intensjonsavtaler/ co-produsenter.

SYV MIL går inn som produsenter i hovedprosjektet som en naturlig forlengelse av forprosjektet. Gjennomføringen starter når søkte produksjonsmidler innvilges. Produsentarbeidet består i administrere prosjektet der vi jobber med kontrakter, lokaler, logistikk og gjennomføring, rapportering, prosjektregnskap, markedsføring og billettsalg, prøve- og arbeidsplaner, og kontakt med samarbeidspartnerne. Vi arbeider for å ha et langsiktig blikk for prosjektets potensiale og framtidige muligheter.

TURNE OG VIDERESALG
SYV MIL arbeider også med booking, turnèplanlegging, kontraktsfesting, honorering og fakturering. I dette arbeidet bruker vi vårt nettverk nasjonalt og internasjonalt, i tett samarbeid med kunstnerens ønsker og dennes nettverk.

 

Vi deler dette arbeidet i to faser:

 1. Innsalg av ny forestilling til festivaler, kulturhus, DKS og andre relevante arenaer, samt søknader om gjestespill, gjenopptagelse, open call og andre søknader knyttet til turnèarbeid.

 2. Booking og turnèplanlegging i form av bestilling av reiser, logistikk og kontrakter. Vi tilstreber å gjøre gode avtaler for hvert turnèpunkt for alle involverte med utgangspunkt i norske tariffer.


 

MANAGEMENT & ANNET PRODUSENTARBEID

SYV MIL kan også gjøre andre oppgaver for kunstnere, prosjekter og kompanier som ikke er direkte knyttet til et spesifikt prosjekt. Eksempler på slike oppgaver kan være:
 

 • Daglig administrasjon

 • Daglig henvendelser, booking og management

 • Billettsalg på enkeltarrangementer

 • Markedsføring for enkeltarrangementer

 • Regnskap for ditt foretak (må starte fra et nytt regnskapsår og være knyttet til Fiken og evt. nødvendig revisor)

 • Utarbeide visjon, profil og strategi i samarbeid med kunstneren

 • Utarbeide nettsider og enkelt grafisk materiale

 • Rådgivning for kunstnerskapet

 

KURS, WORKSHOPS, SEMINAR OG EVENTS
SYV MIL holder kurs og seminarer basert på vår kompetanse i feltet som scenekunstprodusenter og kreative galninger. Vi skreddersyr etter dine behov. 

Syv mil AS - scenekunstprodusenter

USF Verftet, inngang E, rom 370

Georgernes Verft 12, 5011 Bergen

Organisasjonsnummer: 922 140 618

produsent@syvmil.no

 • Facebook - Hvit Circle
 • Hvit Instagram Ikon